IIA Awards 2016

https:oo.gl/photos/ydfB7ZoTYPymodBv5 ( IIA Award 2016 – Project Display at Feathers Hotel)

https://goo.gl/photos/FTM5K1mossrJ6VK96 (IIA Awards 2016 – Dinner )

https://goo.gl/photos/sXbW1fZCExw1rkpR7 (IIA Awards 2016 – Organising Committee)

https://goo.gl/photos/z1vVsJA3SU7dxYc2A (IIA Awards 2016 – Event Photos)

https://goo.gl/photos/EmTePG1i3hBwBD8D6 (IIA Awards 2016 – Award Distribution)

https://goo.gl/photos/894E4w8Y5Y7UxM379 ( IIA Awards 2016 – Sponsors Stall)

https://goo.gl/photos/pm1MKEm3SEmrVXct8 (IIA Awards 2016 – Seminar )