Office Bearers

Trustees

DILIP CHANDRA CHATTERJEE

PRAKASH DESHMUKH

JIT KUMAR GUPTA

Office Bearers


VILAS VASANT AVACHAT
PRESIDENT


JITENDRA MEHTA
VICE PRESIDENT


TUSHAR SOGANI
JR. VICE PRESIDENTB. SUDHIR
HON. TREASURER


RANEE M L VADAMUTHU
JT. HON. SECRETARY


SANDEEP BAWDEKAR
JT. HON. SECRETARYAKSHAYA KUMAR BEURIA
JT. HON. SECRETARY


CHAMARTHI RAJENDRA RAJU
IMM. PAST PRESIDENT

 

Council Members

 

AMIT MANGESH SUKHTHANKAR

DEBATOSH SAHU

KAMLA KANT ASTHANA


KURIAN GEORGE

RAJ KUMAR PRAJAPATI

SANDEEP KUMAR JHA


SATISHRAJ P JAGDALE

SHILPA SHARMA

UDAYA SHANKAR DONI


YAYATI MURLIDHAR TAPALE

ASHUTOSH KUMAR AGARWAL
(CO-OPTED COUNCIL MEMBER)

M R KUMARCHANDRA
(CO-OPTED COUNCIL MEMBER)VINIT MIRKAR
(EDITOR – JIIA)